Reklamációs eljárás

Ez a reklamációs eljárás pontosítja a NOVESTA a.s. Partizánske vevői számára a reklamáció lépéseit arra az esetre, ha a cég minden erőfeszítésének ellenére az általa eladott termék nem teljesítené a Szlovákiai és EÚ által megszabott minőségi normát, s így a Vevő érvényesítheti a joggyakorlati lehetőségeket az eladó felelősségével kapcsolatban a termék hibátlanságával összefüggésben.

 

I. Rész 
A termék kiválasztása s karbantartása

A megvásárolt termék sikeres használatának elsődleges feltétele a termék megfelelő kiválasztása. A termék fajtája, nagysága, mérete és célszerűsége a vevő igényeinek kell, hogy megfeleljen, ezért fontos a termék figyelmes megvizsgálása és felpróbálása. A későbbi reklamáció nem indokolható, ha a termék fajtája, mérete, szélessége vagy célszerűsége nem megfelelően volt kiválasztva.  Egy másik fontos előfeltétele a termék használat közbeni jó állapotának és működésének fenntartása a rendszeres karbantartás.
A termék helytelen vagy hiányos karbantartása feltételezhetően lerövidíti a termék teljes működését és élettartamát. A helyes használat szabályairól, a termék karbantartásáról és gondozásáról teljes körű tájékoztatást ad a csomagban mellékelt termékleírás.

 

II. Rész 
A termék hibáiért való felelősség

Az értékesített árunak meg kell felelnie a követelményeknek, s a jogszabályokban előírt minőségnek, mennyiségnek , méretnek és hibáktól mentesnek kell lennie, de főleg a kötelező műszaki előírásoknak kell megfelelnie. A NOVESTA a.s. cég azokért a hibákért vállalja a felelősséget, melyekkel az eladott cipő a vevő általi átvételkor rendelkezik. Az alacsonyabb áron értékesített cipő esetén a cég nem vonható felelősségre azért a hibáért, mely okán a termék leértékelésre került a két fél megegyezése esetén.

 

III. Rész 
A reklamáció intézésének folyamata

Az elárusító köteles a panaszt azonnal kezelni  és megoldásához szükséges intézkedéseket elvégezni, bonyolult esetekban tíz napon belül köteles intézkedni. Ez az időszak nem tartalmazza a hibák  szakértői értékeléséhez  szükséges időt. A reklamáció kezelése nem tarthat 30 napnál tovább. Ezen időszak után a fogyasztó ugyanolyan jogokkal rendelkezik, mint abban az esetben, ha a hibát nem lehet eltávolítani. Amennyiben a panasz elbírálása meghaladja a tíz munkanapot, az eladó köteles a terméket saját költségére a szakértői értékelésre küldeni. A panaszt benyújtó fél köteles a terméket egyben, megfelelően kitisztított állapotban, nem átázottan s higiénikusan hibátlanul benyújtani. Az eladónak jogában áll visszautasítani az iménti feltételeket nem teljesítő termék átvételét s elbírálását. A garancia nem vonatkozik továbbá a következőkre:  
az áru és részeinek esztétikai és funkcionális változásaira , melyek eredete a termék használata miatti kopás, a garancia ideje alatt .
a termék nem megfelelő kiválasztása és használata miatti elhasználódásra 
a célszerűség elvének, a termék tisztításának és karbantartásának nem betartása miatti elhasználódásra
a termék mechanikai sérülésére ( a cipő lesúrolása, a cipő felvételénél cipőkanál használatának hiánya, a cipőfűző bekötve hagyása, s a húzózár behúzva hagyása miatt a cipő sarkának deformációja, a termék felső vagy alsó részén éles tárgy által okozott szakadás vagy vágás esete)  
a cipő bélésének izzadás okozta károsodására
a cipő bekötözetlen hordása vagy túl nagy méretű cipő hordása általi sarokbélés kopásának esetére
a cipő bélésének a helytelen méret vagy cipőszélesség választása miatti kikopására a lábujj izületek  helyén 
a termék olaj, nafta, benzin vagy más agresszív anyagok által okozott sérülésére
arra az esetre, ha a cipőn a szavatossági idő alatt javítás vagy igazítás történt, mely nem függ össze annak szokványos karbantartásával vagy elhasználódásával.
a textilcipő nyirkos vagy nedves körülmények közt való használata miatti átázására
magas fokú izzadás esetén való szín eresztésre

 

IV. Rész 
A reklamáció érvényesítésének helye

Szükségszerű a reklamált árut az eladó fél székhelyére visszajuttatni, abban az esetben, ha az eladó fél vagy az általa megbízott személy nem határoz másképp. A reklamált áru mellé a vevő köteles előterjeszteni a vételi bizonylatot. Az alacsonyabb fokozat alá besorolt termékek reklamálásának esetén a vevő a vételi bizonylaton és a garancialevélen kívül a reklamációs cimkét is köteles előterjeszteni, melyen a termék hibáinak pontos leírása található, melyek alapján alacsonyabb fokozatba lett sorolva. A reklamációs cimkén található hibákra a reklamációs lehetőség nem vonatkozik.

 

V. Rész 
A reklamáció érvényesítésének határidejei

A szavatossági idő 24 hónap, s a termék a vevő általi átvételétől számítódik. Abban az esetben, ha a terméken, csomagolásán vagy használati útmutatójában más használati időintervallum van meghatározva, a szavatossági idő nem telik le az eltérő határidő leteltéig. A reklamációt szükséges a hiba megjelentésekor azonnal megtenni, habozás nélkül. A meghibásodott termék további használata a termék még nagyobb károsodásához, elértéktelenedéséhez vezethet, s ez a reklamáció elutasítását eredményezi.

 

VI. Rész 
Eltávolítható hibák

Eltávolítható hibának oly hiba számít, mely eltávolítható anélkül, hogy azt a termék külső felülete,  funkciója vagy minősége megszenvedné. Abban az esetben, ha ilyen hiba lép fel, a vevőnek joga van a hiba időbeni, ingyenes s teljes eltávolíttatásához. Az eladó köteles a hibát haladéktalanul eltávolítani, legkésőbb 30 naptári napon belül a reklamáció benyújtásánek napjátó számítva. A garanciális időszakba nem számítódik bele a reklamáció benyújtásától számított időszak, amíg az árut a reklamáció elintézése után a vevő visszakapja. Abban az esetben, ha a hiba ismételt előfordulása miatt, vagy több más hiba miatt a fogyasztó nem tudja teljeskörűen, rendeltetése alapján felhasználni a terméket, jogában áll kicserélni a terméket egy másikra , vagy elállhat a szerződéstől. A hiba javítás utáni előfordulása azt jelenti, hogy a hiba, mely a garanciális időszak során már legalább kétszer eltávolításra került, újból előfordult. A több más hiba előfordulása azt jelenti, hogy a termék a reklamáció benyújtásakor legalább három eltávolítható hibával rendelkezik.  

 

VII. Rész 
Eltávolíthatatlan hibák

Eltávolíthatatlan hibának számít, ha a termék oly hibával rendelkezik, melyet a megszabott idő alatt nem lehet eltávolítani, s mely akadályozza a termék rendeltetés szerű használatát. Abban az esetben, ha eltávolíthatatlan hibája van a terméknek, a fogyasztónak jogában áll a terméket egy új, hibátlan termékre cserélni, vagy elállni a szerződéstől s visszakapni a vételárat. 

Abban az esetben, ha a hiba nem akadályozza a termék rendeltetés szerű használatát (pl.: esztétikai hiba), s a fogyasztó nem kérvényezi a termék cseréjét, a fogyasztó jogosult a termék vételárának méltányos árcsökkentésére. A kedvezmény meghatározásánál figyelembe kell venni a hiba természetét, a termék elhasználódásának mértékét és módját, s a termék használatának hosszát és mértékét, ahogy a további használat lehetőségét is.

Ez a reklamációs eljárás a 40/1964 törvény alapján, a későbbi törvények (Polgári törvénykönyv) figyelembe vételével, a 25/2007 adatvédelmi törvény s a törvény 372/1990 számú szabálysértésekről szóló SNR általi módosítása alapján lett kidolgozva. A reklamációs eljárás 2012.02.01-jén lépett hatályba.
A reklamációs űrlap letöltése